Vasarā Liepājas pusē UPRENT veica biomasas pārsūknēšanas darbus no lagūnas uz cisternu. Izmantojot Varisco 6E un ģeneratoru, bija iespējams uzpildīt 36 m3 lielo cisternu 15-20 minūšu laikā.