UPRENT veic dažādu cauruļvadu instalāciju klientam nepieciešamajā vietā un laikā, netraucējot un neapgrūtinot piegulošās teritorijas, infrastruktūras un to lietošanu.
Lai nodrošinātu transporta kustību ūdenstilpnes labiekārtošanas darbu laikā, UPRENT uzstādīja cauruļvadu tiltu 4m augstumā, 8m platumā pār ceļu Upesciems-Langstiņi, Skolas ielā. UPRENT uzstādītais cauruļvadu tilts pār ceļu nodrošināja sūknējamā šķidruma plūsmu 6 nedēļas, līdz labiekārtošanas darbu pabeigšanai.