Mobilās grīdas vieglai slodzei UPRENT

The MRS – Light is extremely flexible and elastic, adapts perfectly to the respective ground and protects sensitive surfaces. Due to the tiny weight they could be easily installed without machinery involvement.

Material: polyethylene
Dimensions: 241 cm x 120 cm x 1,3 cm
Area covered: 1.753 m2
Weight: 36 kg
Surface: profiled
Pressure load: approx. 80 t / m2
Transport: 600 panels per track

MRS – light ir īpaši plastisks un elastīgs, lieliski pielāgojas attiecīgajai virsmai un aizsargā to. Ņemot vērā, ka šīs plāksnēm ir niecīgs svars, tās ir viegli uzstādāmas un nav nepieciešams iesaistīt specializēto tehniku plākšņu uzstādīšanā.