Objektā tika nodrošināta gruntsūdens pazemināšana 14 jaunu caurteku izveides laikā. Saskaroties ar mainīgu grunti, lai varētu kvalitatīvi nodrošināt gruntsūdens pazemināšanu darbu laikā tika ierīkota kombinēta adatfiltru un horizontālās kokosa drenāžas sistēma