Kā sevi pasargāt no plūdiem?

Apskatīsim praktiskos soļus, kā pasargāt savu īpašumu no applūšanas un nekontrolēta ūdens apjoma pieplūduma.

1. Jāizveido aizsargvalnis

Risinājumi atšķiras atkarībā no pieejamās tehnikas un teritorijas lieluma. Lielām teritorijām ar traktortehnikas palīdzību iesakām izveidot smilšu aizsargvalni 1–2 m augstumā. Mājsaimniecībām un privātmājām praktiskāks risinājums ir aizsargvalnis, kas veidots no smilšu maisu krāvumiem 1 m augstumā.

2. Ūdens savākšanas vieta

Teicami izolētu dambi izveidot neizdosies, tādēļ aizsargājamā pusē nepieciešams atrast zemāko punktu, kurā krāsies pienākošais ūdens. Labākam rezultātam iesakām gar dambja malu izveidot ūdens savākšanas grāvi, kas tiek savienots ar ūdens savākšanas punktu – mākslīgi veidotu bedri.

3. Pieplūstošā ūdens aizvadīšana

Atkarībā no pieejamā elektroenerģijas apjoma un ūdens pieplūdes ātruma, zemākajā punktā uzstādām kādu no 220 V iegremdējamajiem sūkņiem vai jaudīgiem dīzeļdzinēja sūkņiem, kas spēs pieplūstošo ūdeni aizvadīt dažu minūšu laikā.