Projekta ietvaros UPRENT nodrošināja Daugavas ūdens sūknēšanu no remonta zonas, dodot iespēju izbūvēt papildu starpsienu, kas aiztur ūdeni remontdarbu laikā. Sūkņi, ar kopējo ražību līdz 1800m³/h, tika uzstādīti uz peldošās platformas, lai tos nogādātu remontdarbu veikšanas vietā, maksimālas ražības iegūšanai.