+371 20 50 20 70

Rūpniecība

Pateicoties dažādajiem sūkņiem, ko piedāvā UPRENT nomas klāsts, kā piemēram, pozitīvā darba tilpuma zobratsūkņi, pašuzsūcošiemembrānsūkņi un vītņsūkņi, ir iespējams veikt dažāda sastāva, ķīmiskā sastāva un vizkozitātes šķidrumu pārsūknēšanu.

  • Šķidrumu, kuru sastāva ir smilts, kuri ir netīri, dubļaini, neitrāli, sārmaini, skābi vai viskozi, sūknēšana
  • Naftas produktu sūknēšana, šķīdinātāju (pat, ja ar piemaisījumiem), kaļķu piena, kodīgā nātrija pārsūknēšana, mazgāšanas, dzesēšanas, recirkulācijas šķidrumu pārsūknēšana
  • Dažādu pārtikas rūpniecības produktu pārvietošana: zivis, kartupeļi, dārzeņi, augļi, u.t.t.