Pārsūknēšanas projekta ietvaros UPRENT komanda nodrošināja pilnu projekta izstrādi, tajā ietverot:

  • objekta apskati un izpēti pirms projekta uzsākšanas,
  • projekta un 3D modeļa izstrādi, ko prezentēt klientam,
  • visas sūknēšanas sistēmas uzstādīšanu,
  • sistēmas novērošanu 24/7 un
  • tās uzturēšanu visa projekta laikā.