Klientu apmierinātības aptauja

Cienījamais klient! Pateicamies par līdzšinējo sadarbību ar SIA Uprent. Mēs augsti vērtējam Jūsu viedokli par Uprent sniegto pakalpojumu izpildes kvalitāti. Pakalpojuma kvalitātes uzlabošanas nolūkā, aicinām Jūs novērtēt mūsu sniegumu pakalpojumu nodrošināšanā, aizpildot Klinetu apmierinātības aptauju.


Vai esat apmierināti ar tehnikas piegādes ātrumu uz Jūsu objektiem?

Kā vērtējat UPRENT tehniskās palīdzības sniegšanas ātrumu objektā?

Kā vērtējat UPRENT montāžas (adatu ieskalošanas) kvalitāti Jūsu objektā?

Vai esat apmierināti ar apkalpošanu UPRENT nomas punktā?

Kā vērtējat komunikāciju ar UPRENT debitoru kontrolieri?

Kā vērtējat UPRENT projektu vadītāju tehnisko konsultāciju objektā?

Kā vērtējat UPRENT speciālistu telefoniski sniegto konsultāciju problēmsituācijās?

Jūs ierosinājumu UPRENT sniegto pakalpojumu uzlabošanai