Tranšeju atbalsta sienas

Tranšeju atbalsta sienas paredzētas grunts nostiprināšanai pret zemes nogruvumiem tranšejās un būvbedrēs, lai droši un ātri varētu veikt dažādus cauruļvadu, sūkņu staciju u.c. komunikāciju ierīkošanas projektus, vai novērst avārijas situācijas.