Starptautiski atzīti risinājumi, kas tiks individuāli pielāgoti klienta vēlmēm, nodrošinot kvalitātatīvu rezultātu smilts un citu derīgo izrakteņu ieguvei, kā arī ūdenstilpņu drenāžai un padziļināšanai.

UPRENT speciālisti radīs labāko risinājumu:

 • Smilšu un grants ieguve
 • Raktuvju pārstrādes atkritumu pārsūknēšana
 • Zelta pārstrādes atkritumu reklamācija
 • Sārņu savākšana, dīķu pārsūknēšana
 • Dzelzs rūdas atlieku pārstrāde
 • Ogļu rūdas atlieku pārstrāde
 • Šahtu sārņu pārsūknēšana
 • Smalcinātāju nostādņu pārsūknēšana
 • Smalcināšans pārpalikumu pārsūknēšana
 • Applūstošo platību sūknēšana
 • Nosēdtilpņu izsūknēšana
 • Biezu šķidrumu pārsūknēšana