Ostu darbībā ir nepieciešams nodrošināt ātru un drošu kuģu apkalpošanu. UPRENT klāstā piedāvātie sūkņi spēj nodrošināt efektīvu kuģu kravu iekraušanu un izkraušanu ostu teritorijā, veicot kuģu balastu piepildīšanu ar ūdeni un to izsūknēšanu, lai manipulētu ar kuģu augstumu kravas iekraušanai un izkraušanai piestātnēs. UPRENT sortimentā piedāvātie sūkņi spēj nodrošināt arī kanalizācijas un notekūdeņu izsūknēšanu no kuģu rezervuāriem, kā arī veikt daudz dažādus citus darbus:

  • Baržu iekraušana/ izkraušana
  • Netīra ūdens pārsūknēšana
  • Ostu padziļināšana
  • Upju, dīķu ezeru tīrīšana
  • Pludmaļu smilšu zonu atjaunošana
  • Ģeotekstila projekti