Remontdarbu vai avārijas situāciju laikā radušās šķidruma noplūdes parasti absorbē grunts, tālāk tām nokļūstot līdz gruntsūdenim. Šis ūdens slānis ir spējīgs piesārņotās daļiņas novadīt vairāku kilometru attālumā, tālu prom no noplūdes vietas. Bieži vien piesārņojums ar gruntsūdens starpniecību tiek novadīts tālāk atklātā ūdens tilpnē, kur tā izplatība kļūst vēl grūtāk prognozējama.

UPRENT piedāvā ātrus un efektīvus gruntsūdens attīrīšanas risinājumus:

  • Šķidruma attīrīšana
  • Piesārņotā lauka perimetrālā norobežošana
  • Attīrītā ūdens ievadīšana atpakaļ gruntī
  • Pilna cikla mērījumu veikšana pirms un pēc procesa uzsākšanas, ļaujot veikt attālināto monitoringu vēl vairākus mēnešus pēc likvidētajām avārijas sekām