UPRENT – sūknēšanas un enerģētikas risinājumu speciālists – ir aizvadījis darbus Baltijā lielākajā kanalizācijas kolektora izbūves projektā, sniedzot tehnisko atbalstu kanalizācijas pārsūknēšanā un novēršot kanalizācijas sistēmas darbības traucējumus mēneša garumā Rīgā Klusā centra un Skanstes rajonos vairāk kā 8000 mājsaimniecībām.

UPRENT veica kanalizācijas pārsūknēšanas pagaidu līnijas izbūvi 130m garumā, nodrošinot nepārtrauktu kanalizācijas tīkla darbību visam Klusajam centram un Skanstes rajonam mēneša garumā. UPRENT izbūvēja Baltijā vēl nebijušu sūknēšanas sistēmu, kas bija pielāgota īpašam projektam, nodrošinot unikālus risinājumus – tika renovēts vecās kanalizācijas caurules posms, lai pie tās tiktu pieslēgts jauns pievads New Hanza City projektam.

Projekts skaitļos:

  • 1,6 m kanalizācijas caruļvada DN500 PN10 iztekas diametrs
  • 5140 m3/h – kopējā sūkņu ražība jaunā kanalizācijas kolektora izbūves laikā
  • 3000 l degvielas tvertnes nodrošināja ar jaudu visu pārsūknēšanas sistēmu (sūkņus un ģeneratorus) maksimālajā slodzē bez degvielas uzpildes 5 dienas 24 h/diennaktī
  • 26 dienas kopējais projekta ilgums
  • 5,5 m augsts kanalizācijas līnijas pārvads būvlaukuma piekļuves nodrošināšanai
  • 8000 mājsaimniecību nodrošinātas ar netraucētu kanalizācijas sistēmas darbību
  • 2 Bredenoord ģeneratori
  • 4 elektriskie Hydrostal F10 sūkņi