Uprent renta group

Uprent sniedz ūdens, kanalizācijas un citu šķidrumu sūknēšanas pakalpojumus, tostarp tehnikas nomu, risinājumu izstrādi un darbu veikšanu objektā, celtniecības, ūdens apsaimniekošanas, ražoša

nas un citu nozaru uzņēmumiem Austrumeiropā un Skandināvijas valstīs. Tāpat Uprent iznomā tranšeju atbalsta sienas un citu zemes darbu veikšanai nepieciešamo tehniku.

Uprent nodrošina katrai situācijai piemērotāko, dabai draudzīgāko un uzticamāko risinājumu. Darbiem tiek nodrošināta apstākļiem atbilstošākā, augstas kvalitātes tehnika. Pakalpojumus sniedz kvalificēti un pieredzējuši inženieri, tehniskais personāls un klientu apkalpošanas darbinieki. Lai īstenotu šos mērķus, Uprent, sekojot līdzi jaunākajām tendencēm nozarē, pastāvīgi attīsta savus pakalpojumus, veic darbinieku apmācības, iegulda jaunā un rūpējas par esošo tehniku, kā arī ievieš modernākos IT risinājumus.

KĀ MĒS STRĀDĀJAM

KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA

Viens no svarīgākajiem UPRENT ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem ir nepārtraukta produktu un pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana un uzlabošana, kā arī klientu apmierinātības paaugstināšana.
Lai mērķi sasniegtu, UPRENT savā darbībā ir ieviesis un uztur Kvalitātes vadības sistēmu, kas 2015.gada jūlijā ir sertificēta atbilstoši starptautiskā ISO 9001:2008 standarta prasībām.

Kvalitātes politika UPRENT darbībā nozīmē nemainīgi augstas kvalitātes nodrošināšanu, savā darbībā izvirzot svarīgākās ilgtermiņa prioritātes:

APMIERINĀTĪBA

Nodrošināt augstu klientu apmierinātības līmeni, pastāvīgi uzturot komunikāciju ar klientiem, veicot klientu apmierinātības mērījumus, apzinot klientu sūdzības un vajadzības, un nodrošinot klientu vēlmēm un prasībām atbilstošu pakalpojumu;

EFEKTIVITĀTE

Nepārtraukti paaugstināt kvalitātes pārvaldības sistēmas efektivitāti, analizējot uzņēmumā nodefinētos procesus, mērot to efektivitāti, un uzlabojot tos kopējās uzņēmuma darbības efektivitātes palielināšanai;

KVALITĀTE

Samazināt un novērst neatbilstošu pakalpojumu sniegšanas gadījumu skaitu, fiksējot un analizējot katru gadījumu, apkopojot un analizējot klientu sūdzības, identificējot to cēloņus un nosakot attiecīgas korektīvās un preventīvās darbības;

PIEEJAMĪBA

Nodrošināt pakalpojumu pieejamību arvien plašākam klientu lokam, regulāri papildinot piedāvāto pakalpojumu klāstu, kā arī paplašinot nomas punktu un filiāļu tīklu;

KOMPETENCE

Pastāvīgi uzturēt darbinieku zināšanas kvalitātes pārvaldības jomā, sistemātiski informējot un izglītojot darbiniekus par kvalitātes jautājumiem.