Par mums

UPRENT ir strauji augošs starptautisks uzņēmums ar vairāk kā 10 gadu pieredzi pagaidu sūknēšanas un enerģijas nodrošināšanas jomā. Neatlaidīga un profesionāla darba rezultātā UPRENT ir izveidojis 11 nomas filiāles Baltijā un Polijā kļūstot par savas jomas vadošo uzņēmumu Austrumeiropā un Ziemeļeiropā.

Mūsu uzņēmuma galvenās pamatvērtības ir pieredzējušu un zinošu speciālistu komanda, laikā paveikti darbi un kvalitātes garantija. UPRENT piedāvā iznomāt sūkņus, sūknēšanas sistēmas un energorisinājumus no plašā sortimenta, kā arī sniegt pilna cikla pakalpojumu, nodrošinot risinājumu jebkuram projektam un klientu vēlmēm. Tas viss apvienojumā ar pašu jaunāko un modernāko tehnikas floti mums bieži vien ļauj pārsniegt klientu cerības attiecībā uz sagaidāmo rezultātu un gūt atzinību kā labākajam šāda veida pakalpojumu sniedzējam tirgū. 

Uzņēmuma misija ir apkalpot ikvienu klientu operatīvi, atbildīgi un profesionāli - nodrošinot videi draudzīgus, energoefektīvus un ilgtspējīgus risinājumus!

 

Kvalitātes vadības sistēma

Viens no svarīgākajiem UPRENT ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem ir nepārtraukta produktu un pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana un uzlabošana, kā arī klientu apmierinātības paaugstināšana. Lai mērķi sasniegtu, UPRENT savā darbībā ir ieviesis un uztur Kvalitātes vadības sistēmu, kas 2015.gada jūlijā ir sertificēta atbilstoši starptautiskā ISO 9001:2008 standarta prasībām.

Kvalitātes politika UPRENT darbībā nozīmē nemainīgi augstas kvalitātes nodrošināšanu, savā darbībā izvirzot svarīgākās ilgtermiņa prioritātes:

  • Apmierinātība. Nodrošināt augstu klientu apmierinātības līmeni, pastāvīgi uzturot komunikāciju ar klientiem, veicot klientu apmierinātības mērījumus, apzinot klientu sūdzības un vajadzības, un nodrošinot klientu vēlmēm un prasībām atbilstošu pakalpojumu;
  • Pieejamība. Nodrošināt pakalpojumu pieejamību arvien plašākam klientu lokam, regulāri papildinot piedāvāto pakalpojumu klāstu, kā arī paplašinot nomas punktu un filiāļu tīklu;
  • Kvalitāte. Samazināt un novērst neatbilstošu pakalpojumu sniegšanas gadījumu skaitu, fiksējot un analizējot katru gadījumu, apkopojot un analizējot klientu sūdzības, identificējot to cēloņus un nosakot attiecīgas korektīvās un preventīvās darbības;
  • Efektivitāte. Nepārtraukti paaugstināt kvalitātes pārvaldības sistēmas efektivitāti, analizējot uzņēmumā nodefinētos procesus, mērot to efektivitāti, un uzlabojot tos kopējās uzņēmuma darbības efektivitātes palielināšanai;
  • Kompetence. Pastāvīgi uzturēt darbinieku zināšanas kvalitātes pārvaldības jomā, sistemātiski informējot un izglītojot darbiniekus par kvalitātes jautājumiem.

Klientu apmierinātības aptauja

 


 

Klienta karte privātpersonai

Klienta karte juridiskai personai