CHAMBER tranšeju atbalsta sienas - UPRENT risinājumi

Tranšeju atbalsta sienas CHAMBER izmanto dziļu būvbedru sienu nostiprināšanai no visām četrām būvbedres sienām. CHAMBER tipa atbalsta sienas parasti izmanto nelielās būvbedrēs pilsētvidē, kā arī lielākos objektos, piemēram, sūkņu staciju izbūvē. Atšķirībā no rievsienu sistēmas, CHAMBER tipa tranšeju atbalsta sienas ir vieglāk uzstādāmas un demontējamas.

Showing all 9 results