Linear tranšeju atbalsta sienas UPRENT

LINEAR atbalsta sienas ir paredzētas lietošanai gan būvbedrēs, gan tranšejās. Pateicoties augstajam grunts noturības koeficientam, LINEAR atbalsta sienas var tikt pielietotas dziļākām būvbedrēm un tranšejām, salīdzinājumā ar Box type atbalsta sienām.

Showing all 2 results