Projekts:

110/20kW apakšstacijas ”Stīpnieki” izbūve.

Pieprasījums tika definēts sekojoši – garantēt gruntsūdens pazemināšanu būvbedrei 0 cikla darbu posmam.

Izmantotā tehnika:

2 gab. Impulse Yamuna

21 gab. d100 tērauda kolektori

125 gab. adatfiltri

Iepazīstoties ar tehnisko specifikāciju un klienta velmēm, tika izveidots darbu plāns, balstoties uz ģeoloģijas un novietojuma datiem.