KLIENTA PIEPRASĪJUMS

Baltijā lielākās pilsētas attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija tika veikta 2011. gadā, ģenerāluzņēmējam VELVE SIA uzvarot Rīgas pašvaldības saistītā uzņēmuma Rīgas Ūdens SIA izsludināto konkursu. Rekonstrukcijas darbu ietvaros bija periodiski un secīgi jāapstādina visi procesi garākajos posmos, nodrošinot visas pilsētas kanalizācijas pārsūknēšanu starp tehnoloģiskajiem baseiniem.

IZMANTOTĀ TEHNIKA

3 gab. Hidrostal I16K
3 gab. Hidrostal F10HD
1 gab. Hidrostal F12K-SS
1 gab. kontrolpanelis ar frekvenču pārveidotājiem sistēmām līdz 0,5 mW
300 m d600 tērauda cauruļvads
100 m d300 tērauda cauruļvads

UPRENT RISINĀJUMS

Izveidot mobilu sūknēšanas staciju, kombinējot dažādas ražības Hidrostal sūkņus iegremdētā izpildījumā. Veicot neatkarīgās Latvijas vēsturē lielākos pagaidu pārsūknēšanas darbus, UPRENT speciāli šim projektam īstenoja tehnisko projektu, darbu veikšanas plānu un definēja precīzus hidrauliskos lielumus agregātiem. Ievērojamā svara, konstruktīvo šķēršļu un ierobežotās pieejamības dēļ, visizaicinošākais process bija sistēmas montāža.

PROJEKTS SKAITĻOS

5 mēneši ilgs pakalpojuma sniegšanas periods
7 cilvēku komanda
3 transportlīdzekļi
9500 m³/h maksimālā ražība
100 000 EUR izdevumi elektroenerģijā
800 000 cilvēku radīto notekūdeņu pārsūknēšana