KLIENTA PIEPRASĪJUMS

2017. gada rudenī notika bioloģiskās attīrīšanas stacijas renovācijas darbi Polijā. Šī projekta ietvaros UPRENT bija atbildīgs par īslaicīgu kanalizācijas pārsūknēšanu. Stacijas modernizācijas darbu laikā bija nepieciešams pilnībā apturēt visu stacionāro sūkņu un sūkņu stacijas darbību. Konkrētā situācija pieprasa notekūdeņu pārsūknēšanu starp mehāniskās restes kameru un separācijas iekārtu, neizmantojot sūknēšanas kameru, lai nodrošinātu nepārtrauktu notekūdens kanalizācijas darbību pilsētas un reģiona iedzīvotājiem.

IZMANTOTĀ TEHNIKA

3 gab. Hidrostal F10HD
2 gab. Hidrostal E05Q
1 gab. kontrolpanelis ar frekvenču pārveidotāju (līdz 0.5 MW)
Metāla cauruļvads DN500
Metāla cauruļvads DN200

UPRENT RISINĀJUMS

Lai uzbūvētu mobilo sūknēšnas staciju, dažādas veiktspējas Hidrostal sūkņi tika kombinēti. UPRENT izveidoja tehnisko projektu un darbu veikšanas plānu, ka arī definēja precīzus hidrauliskos parametrus, kas bija nepieciešami, lai īstenotu šo projektu. Visgrūtākais darbs bija sūknēšanas sistēmas instalācija tās ievērojamā svara dēļ un izbūves ierobežojumiem sūknēšanas stacijā.

PROJEKTS SKAITĻOS

30 dienas ilgs pakalpojuma sniegšanas periods
4 cilvēku komanda
2 transportlīdzekļi
3700 m3/ h maksimālā sūknēšanas stacijas ražība
140,000 iedzīvotājiem nodrošināta kanalizācijas sistēmas darbība 1 mēneša garumā