KLIENTA PIEPRASĪJUMS

Biomasas pārsūknēšana visbiežāk ir aktuāla fermās un biogāzes stacijās, kur pārsūknējamā masa ir par šķidru, lai to savāktu ar traktortehniku, tomēr par cietu, lai to pārvietotu ar saimniecībā pieejamiem vienkāršiem centrbēdzes sūkņiem. Klientam nepieciešamība pēc UPRENT piedāvātā biomasas pārsūknēšanas pakalpojuma radās brīdī, kad paša organizētie sūknēšanas darbi bija neveiksmīgi.

IZMANTOTĀ TEHNIKA

1 gab. Dragflow EL 35 HC
1 gab. Hidrostal E05Q
1 gab. Proril Stormy 455
1 gab. Varisco J70
100 m d100 vakuuma šļūtene
100 m d150 spiediena šļūtene

UPRENT RISINĀJUMS

Analizējot iepriekšējā izpildītāja darbus, tika atklāts galveno šķērslis – bieza un sacietējusi virskārta bija sakrājusies biogāzes stacijas reaktora virspusē. Lai salauztu sacietējušo virskārtu, tika veikta reaktorā esošā maisījuma cirkulēšana, orientējot šķidrākā biomasas slāņa plūsmu pret cieto masu, lai izjauktu tās struktūru. Pēc vairāku stundu maisīšanas perioda tika iegūts homogēns, viegli pārsūknējams sastāvs.

PROJEKTS SKAITĻOS

2 dienas ilgs tīrīšanas pakalpojuma sniegšanas periods
4 cilvēku komanda
3 transportlīdzekļi
700 m³ maisījuma pārsūknēts
5 h veikta sistēmas mobilizācijas un transportēšana
20 cilvēkstundas veltītas montāžas, demontāžas un sūknēšanas procesam