KLIENTA PIEPRASĪJUMS

Klientam “Aldesa Nowa Energia” Sp. z o.o., iegūstot iespēju realizēt vienu no lielākajiem augstsprieguma līnijas izbūves projektiem Polijā, radās nepieciešamība iegūt stabilus un uzticamus partnerus “0 cikla” darbu posmā. Pieprasījums tika definēts sekojoši – garantēt gruntsūdens līmeņa pazemināšanu 400 kV augstsprieguma līnijas stabu pamatu izbūves laikā no pilsētas Ostrołęka līdz pilsētai Olsztyn Mątki Polijā 140 km garā posmā, vairāk kā 200 būvbedrēs. Izpildītājam jānodrošina tehnikas uzstādīšanu, uzraudzību, iekārtu degvielas uzpildi un konsultāciju projekta izmaiņu procesā.

IZMANTOTĀ TEHNIKA

70 gab. BBA PT 150
10 gab. BBA BA 100
5 gab. Varisco J2-180
300 gab. d100 tērauda kolektori
200 gab. adatfiltri
3 000 m d100 spiediena šļūtenes

UPRENT RISINĀJUMS

Iepazīstoties ar tehnisko specifikāciju un klienta vēlmēm, tika izveidots darbu plāns atsevišķi katrai būvbedrei, balstoties uz ģeoloģijas un ģeogrāfiskā novietojuma datiem. Paralēli tehniskajam izpildījumam, izaicinošs bija darbu organizācijas process, kad kalendārajā plānā vajadzēja veiksmīgi savietot cilvēkresursu plūsmu, iekārtu piegādes, sūkņu uzpildes un diennakts apgaitas plānu. Pēc kvalitatīva plāna izstrādes un skrupulozas pieturēšanās pie tā, spējām nodrošināt pasūtītāja vēlmēm atbilstošu servisu visu projekta laiku.

PROJEKTS SKAITĻOS

15 mēnešu ilgs pakalpojuma sniegšanas periods
200 būvbedres apkalpotas
40 cilvēku komanda
11 transportlīdzekļi
300 000 litri degvielas uzpildīts
10 000 000 m³ izsūknēts gruntsūdens