Par projektu

Gruntsūdens pazemināšana tilta balstiem ar horizontālo kokosu. Gruntsūdens jāpazemina 20 metru attālumā no Ogres upes, 2 metri zem gruntsūdens līmeņa. Šis pakalpojums sastāvēja no:

  • projekta izstrādes
  • iekārtu pārvadāšanas
  • iekārtu uzstādīšanas
  • iekārtu nomas
  • projekta uzraudzības
  • demontāžas darbiem

Projekts skaitļos

Projekta ilgums: 1 nedēļa

Izmantotā tehnika

  • BBA PT 90 rezerves dīzeļa sūknis x 2