KLIENTA PIEPRASĪJUMS

Veicot daudzfunkcionālā parka izbūvi NEW HANZA CITY, uzņēmums OSTAS CELTNIEKS SIA ieguva tiesības izbūvēt tīklu infrastruktūru kvartālā. Jauno komunikāciju posmu bija nepieciešams pieslēgt pie jau eksistējoša maģistrālā fekālās kanalizācijas cauruļvada. Lai to nodrošinātu, pieslēguma izbūves darbu laikā bija nepieciešams pārsūknēt maģistrālo kolektoru, atslogojot pieslēguma mezglu.

IZMANTOTĀ TEHNIKA

4 gab. Hidrostal F10HD
1 gab. Pioneer 300 SM
1 gab. BGS PBO 100
1 gab. 120 kW ģenerators
5 m augsts d500 metāla cauruļvadu tilts
130 m d500 metāla cauruļvadu posms

UPRENT RISINĀJUMS

Sākotnējā projektā, paredzot izmantot vairākus iegremdējamos sūkņus kolektorā iegremdētā stāvoklī, tika noraidīts ierobežotās vietas dēļ. Speciāli šim projektam tika pielāgots savākšanas un novadīšanas kolektors, kas ļāva izmantot iegremdējamos sūkņus sausā izpildījumā, nodrošinot šķidruma uzsūkšanu līdz darba atzīmei ar vakuumsūkņa palīdzību. Sūknēšanas sistēmas darbības jauda tika koriģēta reālajā laikā, balstoties uz automatizētiem līmeņa mērījumiem maģistrālajā kolektorā, nepieciešamības gadījumā attālināti ļaujot sistēmas iestatījumus koriģēt ar telemetrijas palīdzību.

PROJEKTS SKAITĻOS

26 dienas ilgs pakalpojuma sniegšanas periods
8 000 mājsaimniecību kanalizācijas pārsūknēšana
7 cilvēku komanda
3 transportlīdzekļi
1 200 000 m³ kanalizācijas pārsūknēts
d1600 pašteces kanalizācijas kolektors pārsūknēts d300 pagaidu cauruļvados