Klienta pieprasījums

Veicot pazemes darbus būvbedrēs ar apjomīgu gruntsūdeņu pieplūdumu, izaicinoši nodrošināt konstantu pazemes ūdeņu līmeni būvdarbu laikā. To izpildīt ir vēl sarežģītāk negatīvas temperatūras apstākļos, pastāvot riskam aizsaldēt adatfiltru sistēmu, neatgriezeniski bojājot sūknēšanas iekārtas  tādējādi appludinot būvbedri. Būvdarbu veicējam bija jānodrošina pieslēgumam sausa, 5 m dziļa, no visām pusēm pasargāta būvbedre augstāk minētajos apstākļos.

Izmantotā tehnika

3 x dīzeļdzinēja gruntsūdens pazemināšanas iekārtas klusinātā korpusā
48 x 2” adatfiltri
200 m ūdens novadīšanas līnija
4 x 4 x 4.8 m tranšeju atbalstsienu konstrukcija

UPRENT risinājums

Izmantojot lineāro tranšeju atbalstsienu priekšrocības, sistēmas montāža tika sadalīta 2 posmos. Sākotnēji pazeminot gruntsūdeni 3 m dziļumā, uzstādot būvbedres stiprinājuma nesošās konstrukcijas. Vēlāk veiksmīgi realizējot sākotnējā līmeņa pazemināšanu, tik izveidots otrais gruntsūdens pazemināšanas loks, kas spēja noturēt līmeni 6 m dziļumā, ļaujot dubultsliedes balstā ievietot iekšējo atbalstsienu komplektu, sasniedzot klienta vēlamo dziļumu un izpildot pieprasītos drošības standartus.

Projekts skaitļos

30 dienas nepārtraukta darba
259 200 m3 pārsūknēta šķidruma
120 m3 pārvietotas grunts
2.8 t iztērētas degvielas