KLIENTA PIEPRASĪJUMS

Kanalizācijas sūkņu stacijas renovācija Lielpolijas  vojevodistē (Wielkopolskie) tika veikta 2017. gadā. Darbu ietvaros uzņēmums “Uprent” uzņēmās atbildību par pagaidu kanalizācijas pārsūknēšanas darbiem. Pasūtījuma ietvaros bija nepieciešams nodrošināt esošās sūkņu stacijas kanālu apvedceļu tās renovācijas periodā, kā arī izbūvēt maiņas kanalizācijas sūkņu stacijas sistēmu un veikt tās slēgumu pie pastāvošās sistēmas. Notekūdeņu pārsūknēšanas distance veidoja posmu aptuveni 1 km garumā.

IZMANTOTAIS APRĪKOJUMS

1 gb. BBA BA100K

1 gb. Hidrostal E05Q

1 gb. Vadības sistēma

1 gb. Barošanas rezerves sistēma

Tērauda cauruļvads

UZŅĒMUMA “UPRENT” ĪSTENOTAIS RISINĀJUMS

Lai īstenotu projektu, tika veidots sistēmas slēgums no “Hidrostal” iegremdējamajiem sūkņiem un “BBA” rotācijas sūkņiem. Uzņēmums “UPRENT” izveidoja tehnisko projektu un kopprojekta pārvaldības projektu, kā arī noteica precīzus hidrauliskos parametrus, kas nepieciešami atbilstošai darbu izpildei. Darbu izpildes ietvaros bija nepieciešama augsta uzmanība, ņemot vērā, ka attālums, kurā tika veikta notekūdeņu pārsūknēšana, veidoja aptuveni 1 km, bet minētajā posmā pastāvēja arī augstuma atšķirība.

PROJEKTS SKAITĻOS

Pakalpojumu nodrošināšana periodā, kas pārsniedza 2 mēnešus

3 nodarbināti strādnieki

1 transportlīdzeklis

500 m3/h maksimālā efektivitāte

Sūkņustacijas patērētāju loks – 20 000 iedzīvotāji