KLIENTA PIEPRASĪJUMS

Katru gadu reģionā lielākais saplākšņu ražotājs Latvijas Finieris SIA organizē tehnoloģisko pārtraukumu sezonas klusākajā periodā. Pie samazināta ražošanas apjoma tiek veiktas iekārtu plānotās apkopes, preventīvie remonti un dažādu tvertņu un glabātuvju tīrīšanas. UPRENT tiek pieaicināts apaļkoku pirmapstrādes mērcēšanas baseinu tīrīšanā.

IZMANTOTĀ TEHNIKA

1 gab. Dragflow EL 35 HC
1 gab. Hidrostal E05Q
1 gab. BBA BA80
1 gab. Varisco J70
1 gab. BBA BA 150
200 m d150 spiediena šļūtene

UPRENT RISINĀJUMS

Izmantot augstspiediena sūkņus kombinācijā ar spēcīgiem centrbēdzes sūkņiem ar lielu cieto daļiņu caurlaidību, iespēju robežās sākotnēji bagātinot attīrāmo materiālu ar ūdeni vai citu šķīdinātāju, kurš tiek piemeklēts atbilstoši projekta specifikai. Ar iepriekš aprakstītā procesa palīdzību, tiek iegūts maksimāli homogēna un viegli pārvietojama emulsija. Atkarībā no šķidruma vai masas parametriem, tiek uzsākta pēc iespējas drīzāka šķidruma maisīšana, izslēdzot cieto daļiņu nostādināšanas risku un šķidrās frakcijas noslāņošanos, pirms maisījuma pārsūknēšanas.

PROJEKTS SKAITĻOS

14 dienas ilgs tīrīšanas pakalpojuma sniegšanas periods
11 cilvēku komanda
3 transportlīdzekļi
24 h darbība cauru diennakti
300 m³ cietās masas pārvietots
2x ātrāka darbu izpilde salīdzinot ar iepriekš lietotajām metodēm