KLIENTA PIEPRASĪJUMS

Uzņēmuma Tallinas Ūdens rīkotajā maģistrālā kanalizācijas kolektora renovācijas posmā darbus veica pasūtītājs kopā ar Somijas ģenerāluzņēmēju Lemminkäinen. Lai nodrošinātu brīvu pieeju bojātajam kanalizācijas posmam, radās nepieciešamība izveidot mobilu sūknēšanas stacijas risinājumu, kas ļautu nepārtraukti pārsūknēt pilsētas fekālo kanalizāciju, kā arī īpaši spēcīgu lietavu laikā pārvietot visu pieplūstošo šķidrumu, neappludinot renovējamā posma daļu.

IZMANTOTĀ TEHNIKA

2 gab. Pioneer 200 SL
1 gab. Pioneer 300 SM
1 gab. Hidrostal H12K
1 gab. BBA BA 100
100 m d200 spiediena šļūtenes
70 m d600 tērauda cauruļvads

UPRENT RISINĀJUMS

UPRENT uzdevums bija nekavējoties nogādāt sūknēšanas stacijas objektā, jo detalizētam projekta un tehniskajam risinājumam pasūtītājs nebija atvēlējis laiku. Tehnikas mobilizācija tika veikta nevilcinoties. Sākotnēji objekta ietvaros, uzstādot pagaidu sūknēšanas staciju, paralēli tika montēti cauruļvadi un pārvietoti pat 9 t smagi sūkņi. Sūknēšanas sistēma tika vairākas reizes modificēta projekta ietvaros, pielāgojot to pasūtītāja darba specifikai un mainīgajiem darbu uzdevumiem.

PROJEKTS SKAITĻOS

24 mēnešus ilgs pakalpojuma sniegšanas periods
12 cilvēku komanda
3 transportlīdzekļi
3 mehānismi montāžas un demontāžas laikā
70 000 000 m³kanalizācijas pārsūknēts
60 t kopējais sūknēšanas sistēmas svars