Kā novērst plūdu sekas?

1. Jāizveido aizsargvalnis

Ja teritorija joprojām ir applūdusi, sākotnēji jāizveido risinājums, kas atdalīs applūdušo un sauso daļu. Lielām teritorijām ar traktortehnikas palīdzību iesakām izveidot smilšu aizsargvalni 1–2 m augstumā. Mājsaimniecībām un privātmājām praktiskāks risinājums ir aizsargvalnis, kas veidots no smilšu maisu krāvumiem 1 m augstumā.

2. Jāatbrīvo applūdusī platība

Atkarībā no applūdušās teritorijas platības un ūdens daudzuma tajā, uzstādām kādu no 220 V iegremdējamajiem sūkņiem vai jaudīgiem dīzeļdzinēja sūkņiem, kas spēs pieplūstošo ūdeni aizvadīt dažu minūšu laikā.

3. Jānodrošina elektroenerģija

Parasti plūdu laikā tiek traucēta elektroenerģijas padeve. Atbilstoši patērētāju jaudai, uzstādām strāvas ģeneratoru, ar kuru nodrošinām elektrību mājsaimniecības vai ražotnes vajadzībām. Kad tas paveikts, iesakām izmantot kādus no iegremdējamajiem sūkņiem ar īpaši zemu ūdens savākšanas profilu, samazinot sekas līdz minimumam.