Gruntsūdens pazemināšanas aksesuāri

Mūsu plašais piedāvājuma klāsts piedāvā dažāda izmēra un veida adatfiltrus, kolektorus, ātros savienojumus, vakuuma un novadīšanas šļūtenes, smilšu ķērājus un citus aksesuārus efektīvai sūknēšanai, izmantojot adatfiltru sistēmas.

Sūknēšana, izmantojot adatfiltru sistēmas, ir visefektīvākais un ekonomiskākais veids gruntsūdens līmeņu pazemināšanai, kur gruntsūdens līmenim ir jābūt pazeminātam ne vairāk kā 6m dziļumā. Ilggadējā pieredze šajā jomā ļauj veikt pastāvīgus pētījumus, pārbaudes, adatfiltru sistēmu tehnoloģiju un aprīkojuma uzlabojumus, lai gūtu vislabākos rezultātus ikvienā sūknēšanas projektā, izmantojot adatfiltru sistēmas. Mēs nodrošinām saviem klientiem tikai pārbaudītus un uzticamus produktus – dažādas adatfiltru sistēmas, no kurām katrai ir savas priekšrocības dažādas grunts un gruntsūdens stāvokļu gadījumos.

Lejuplādēt metāla Adatfiltru sistēmas katalogu >>

Metāla Adatfiltru Sistēma


Ilgmūžīga un izturīga pret mehāniskiem bojājumiem
Nodrošina augstu ūdens caurplūdi
Pieejami dažāda profila filtri

Lokano Adatfiltru Sistēma


Ātra un vienkārša uzstādīšana
Bez gaisa noplūdes savienojumu vietās
Zemas izmaksas

Gruntsūdens līmeņa pazemināšana, izmantojot adatfiltrus ir ekonomiski izdevīgākā un visplašākā pielietojamā ūdens līmeņa pazemināšanas sistēma, it īpaši vietās, kur gruntsūdens līmenis nav jāpazemina pārāk daudz (4,00 – 4,50 m), tomēr vajadzības gadījumā, piemērojot īpašas ierīces,gruntsūdens līmeni var pazemināt arī vairāk.

Sistēmas būtiskākie elementi ir vakuums un filtrs ar spraugām, jeb tā saucamais adatfiltrs. Visā pasaulē plaši pielieto kā vienreizlietojamos adatfiltrus un kompaktus noturīgus atkārtoti lietojamos adatfiltrus. Katram adatfiltru veidam ir savas priekšrocības un trūkumi. Latvijā gruntsūdens pazemināšanai plašāk tiek izmantoti atkārtoti lietojamie adatfiltri.

Adatfiltrs sastāv no adatas uzgaļa vienā galā, metāla vai plastikas caurules un filtra komplekta. Adatfiltrs ir konstruēts tādējādi, lai varētu novadīt maksimāli daudz ūdens vienā laika vienībā, neaizvācot cietās daļiņas. Šādu rezultātu var sasniegt, precīzi sabalansējot cauruļu izvietojumu un attālumu starp caurulēm. Ārējā perforētā čaula nodrošina mazāku ūdens plūsmu nekā iekšējā tekstilmateriāla čaula. Pateicoties tam, ka abas čaulas ir atšķirīgas, starp tām veidojas spiediena kritums. Spiediena samazinājums, kas rodas iekšējā filtrā un starp ārējo sietu un iekšējo filtru esošajā smiltī, nosaka, ar kādu ātrumu notiek ūdens ieplūde, un šī vērtība paliek nemainīga visu sūknēšanas laiku. Šādā veidā ūdens filtrējas cauri sašķidrinātam labi filtrējošas smilts slānim.

Ātrais elastīgais savienojums sastāv no vakuumizturīgas caurspīdīgas šļūtenes. Tās galos ir divi sfēriskie savienojumi, ar kuriem attiecīgi savieno maģistrālo cauruli (kolektoru) un vertikālo stāvcauruli (adatu cauruli jeb spici). Šāda veida savienotājelementu, kas aprīkots ar regulējošu ventili ieplūdes ūdens regulēšanai, visvairāk izmanto, strādājot ar pārvietojamo gruntsūdens līmeņa pazemināšanas sistēmu.

Šādas sistēmas lieto tad, ja saskaņā ar darbu organizācijas plānu sūkņi un caurules, ierīkojot ūdens caurules, ir ātri jāpārvieto (piemēram strādājot tranšejās).

Ir skaidrs, ka adatfiltru ielikšanas dziļums un atstatums starp tiem ir atkarīgs no grunts tipa, ūdens caurlaidības un nepieciešamā gruntsūdens pazemināšanas līmeņa. Jebkurā gadījumā maģistrālajai caurulei ik pēc 1,00 m ir kontaktligzda, pie kuras nepieciešamības gadījumā var pieslēgt adatfiltru.

UPRENT piedāvā iegādāties vai izīrēt dažādu izmēru adatu caurules (2-6 m). Tās var montēt kopā, taču vienmēr jāpatur prātā, ka ja dziļums ir lielāks par 6,9 m, drenāžas jauda būs maza. Praksē maksimālo ražību var sasniegt ir apmēram 8,5 m vakuumam, bet jāņem vērā arī berze un gaisa ieplūde sistēmā. Atkarībā no būvbedres lieluma un grunts profila, sistēmu var izvietot gar sāniem vai pa perimetru.

Daudzpakāpju adatfiltru sistēmu ierīko tad, ja gruntsūdens līmenis ir jāpazemina vairāk nekā par 5,00 – 6,00 m:

Pirmajā posmā sistēmu ierīko vai nu aksiālā virzienā, vai pa visu būvbedres perimetru, uz veidojamo nogāžu augšējās malas un iespējams, ka pie gruntsūdens sākotnējā līmeņa atzīmes. Atkarībā no būvbedres rakšanas dziļuma, grunts sastāva un ūdens caurlaidības to ierīko uz pagaidu laiku vai uz nenoteiktu laiku. Tiklīdz gruntsūdens līmenis ir nokrities līdz sākotnējai atzīmei, veic nākamo posmu, uzstādot sistēmu gruntsūdens līmeņa pazemināšanai līdz nākamajai atzīmei. Kad gruntsūdens līmenis ir pazemināts līdz vajadzīgajai atzīmei, var demontēt pirmajā posmā pa perimetru (vai aksiāli) uzstādīto drenāžas sistēmu, ja tā vairs nav nepieciešama ūdens novadīšanai, un nākamajā līmenī ierīkotā sistēma var strādāt viena pati.

Izmantojot šo metodi, vienlaicīgi var strādāt sistēmas, kas ierīkotas 4 vai 5 posmos. Ja darbi ir veicami vairāk kā 1 vai 2 posmos, jāpārliecinās, vai nav iespējams izmantot dažādu drenāžas sistēmu kombināciju.