Dragflow FRDS eļļas padeves sistēma

Eļļas padeves regulators (FRDS) tiek lietots, lai sadalītu eļļas plūsmu starp sūkni un citām ierīcēm, kras ir pievienotas pie hidrauliskās sistēmas, piemēram irdinātāji. FRDS sistēma nodrošina proporcionālu eļļas spiedienu, padevi un griezes momentu sūknim un pievienotajām iekārtām.