Dragflow pretduļķošanās korpuss

Jūras gultne var būt piesārņota ar atlūzām, metāliem, ogļūdeņražiem, baktērijām un ķimikālijām, kas vairākumā gadījumu var būt toksiskas. Bagarēšanas aizsagkorpusa lietošana novērš ūdens duļķošanas un pasargā no bojājumu nodarīšanu jūras ekosistēmai.

Dragflow pretduļķošanās korpuss