Dragflow Smalcināšanas Asmenis

Smalcināšanas Asmenis paredzēts ūdensaugu un citu organisku materiālu sasmalcināšanai pirms tie var tikt sūknēti.

Rotējošais asmenis atrodas starp filtru un darbaratu, un kopā ar maisītāju nodrošina drošu un efektīvu sūknēšanu.