Dragflow Ūdens augu smalcinātājs

Ūdens augu smalcinātājs paredzēts ūdenstilpņu attīrīšanai no ūdensaugiem, ūdenszālēm un saknēm.

Smalcinātājs ar hidraulisko piedziņu var tikt uzstādīts uz jebkura gan hidrauliskā, gan elektriskā sūkņa.
Dragflow enerģijas padeves mehānismi konstruēti tā lai darbinātu gan sūkni, gan smalcinātāju

Dragflow Ūdens augu smalcinātājs