Varisco TP

Iekšējās rotācijas mehānisma sūknis ir piemērots darbam ar bīstamiem šķidrumiem, piemēram, korozīviem, gaistošiem un uzliesmojošiem šķidrumiem un šķidrināto gāzi.
Jauda ir proporcionāla sūkņa ātrumam un šķidrumi tiek pārsūknēti viegli, bez pulsācijām vai spiediena maksimuma viļņiem.
No kaltā čuguna vai nerūsējošā tērauda.
Aprīkots ar pārvadāšanas rāmi.