CHAMBER tranšeju atbalsta sienas paredzētas grunts nostiprināšanai tranšejās un būvbedrēs.

Augstums:  2400 – 7800 mm
Garums:  2700 – 9250 mm
Platums:  1700 – 6150 mm
Biezums:  120 mm
Izturība:  50 kN/m2

CHAMBER atbalsta sienu sistēma nodrošina aizsardzību pret zemes nogruvumiem no visām četrām būvbedres pusēm. Šī tipa tranšeju atbalsta sistēmu galvenokārt izmanto sūkņu staciju būvniecībā un darbiem nelielās būvbedrēs pilsētu apstākļos. CHAMBER sistēma ir ērtāka un ekonomiskāka alternatīva rievsienu tehnoloģijai.

Augstums Garums Platums Biezums Izturība
4000 mm 2700 mm 1700 mm  120 mm 50 kN/m2
4500 mm 3100 mm 1700 mm  120 mm 50 kN/m2
4800 mm 3100 mm 3100 mm  120 mm 50 kN/m2
6100 mm 3100 mm 3100 mm  120 mm 50 kN/m2
6100 mm 3100 mm 3100 mm  120 mm 50 kN/m2
6100 mm 5200 mm 3100 mm  120 mm 50 kN/m2
6100 mm 4100 mm 3100 mm  120 mm 50 kN/m2
2400 mm 5200 mm 4100 mm  120 mm 50 kN/m2
6100 mm 6150 mm 3100 mm  120 mm 50 kN/m2
4800 mm 6200 mm 3100 mm  120 mm 50 kN/m2
6100 mm 6200 mm 3100 mm  120 mm 50 kN/m2
7800 mm 9250 mm 6150 mm  120 mm 50 kN/m2