Gruntsūdens attīrīšana visbiežāk tiek veikta, novadot ūdeni atklātās ūdens tilpnēs vai kanalizācijā pēc šķidruma izsūknēšanas no pazemes, tomēr atsevišķos gadījumos šķidruma attīrīšana tiek veikta jau iepriekš tvertnēs vai cisternās apkopotiem maisījumiem. Izmantotās tehnoloģijas pieejamas ne tikai gruntsūdens, bet arī artēziskā ūdens attīrīšanā, kas izsūknēts no pazemes dzīlēm, veicot ūdens līmeņa pazemināšanu, izmantojot dziļurbumu metodi.

UPRENT gruntsūdens attīrīšanas risinājumu izvēles priekšrocības:

 • Sastāva izmaiņu monitorings reālajā laikā
 • Plašs sūkņu, tvertņu un separatoru klāsts
 • Mobilās paraugu ņemšanas stacijas
 • Sūknēšanas sistēmas hidrauliskās noslodzes simulācija
 • Sertificēti un precīzi mērinstrumenti
 • Dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana

Pirms attīrīšanas procesa veikšanas, galvenais ir definēt lielumus, kuru koncentrāciju ir nepieciešams samazināt gruntsūdens sastāvā. Pēc skaidra un precīza darba uzdevuma izstrādes iespējams veikt ūdens attīrīšanu, izmantojot piemērotāko un ekonomiskāko metodi, sasniedzot definētos uzstādījumus daudz ātrākā laika periodā, izmantojot minimālus resursus.

Gruntsūdens attīrīšana visbiežāk nepieciešama sekojošu pozīciju koncentrācijas samazināšanai:

 • Smilts, māls un citi mehāniski piemaisījumi
 • Naftas produkti un to atvasinājumi
 • Ķīmiskie elementi (dzelzs)
 • Mikroorganismi
 • Biomasa