UPRENT piedāvā gruntsūdens līmeņa pazemināšanas risinājumus, kas sevī ietver ne tikai tehnikas nomu, bet arī pilnu projekta izstrādi. Pasākumu kopums sevī ietver rūpīgu datu ievākšanas posmu un projektēšanas ciklu, kam seko piemērotākās tehnikas un sūknēšanas sistēmu izvēle atbilstoši hidroģeoloģiskās izpētes datiem, pielāgojoties klienta definētajam vēlamajam rezultātam.

UPRENT gruntsūdens līmeņa pazemināšanas risinājumu izvēles priekšrocības:

  • Gruntsūdens monitorings (reālā laika mērījumu rezultāti)
  • Plūsmas un ķīmiskā sastāva mērījumi
  • 24/7 uzraudzība un darbu izpilde
  • Izsūknētā gruntsūdens novadīšana lielos attālumos un tā piespiedu iespiešana pieguļošo teritoriju gruntīs
  • Gruntsūdens attīrīšana (cietās daļiņas, ķīmiskie elementi un naftas produkti)
  • Ģeoloģisko un hidroģeoloģisko darbu veikšana

Noslēdzot agregātu atlases un darba organizācijas plāna izveidi, vēl būtiskāka ir pareizās gruntsūdens līmeņa pazemināšanas tehnoloģijas izvēle. Pēc sūkņa izvēles, kura iestatījumi tiek regulēti pirms katra objekta, veicam aksesuāru atlasi. Pēc sūknēšanas sistēmas nokomplektēšanas, sistēma tiek testēta, pārbaudot iekārtas veiktspēju un novēršot vakuuma noplūdes riskus.

Biežāk izmantotie gruntsūdens līmeņa kontroles risinājumi būvbedrēs:

  • Adatfiltru sistēma ir populārākais risinājums, kuru tradicionāli izmanto, lai atbrīvotu homogēnas un gruntsūdeni viegli vadošas gruntis no ūdens. Vakuuma radītais retinājums filtra apkārtnē spēj akumulēt šķidrumu daudz ātrāk kā gravitācijas spēka ietekmē apkopotais pieplūstošais ūdens.
  • Vertikālā drenāžas sistēma ir piemērota gruntsūdens savākšanai no vairākiem gruntsūdens nesējslāņiem vienlaicīgi. Risinājums ļauj saglabāt stabilas būvbedres nogāzes, sekmīgi drenējot visus ar ūdeni piesātinātos slāņus. Aktuāls risinājums nehomogēnām gruntīm, kuru slāņus veido gruntis ar zemu ūdens vadītspēju.
  • Horizontālā drenāžas sistēma visbiežāk tiek uzstādīta būvbedres pamatnē, apvienojot to ar slikti drenējošā slāņa nomaiņu. Šis piespiedu drenāžas risinājums tiek kombinēts ar vertikālās drenāžas metodi, būtiski uzlabojot rezultātu, pateicoties tā spējai ātrāk akumulēt arī pieplūstošos virsūdeņus.
  • Veicot zemes darbus zem -8m atzīmes vai paredzot darbu ilgumu virs 6 mēnešiem, ekonomiski izdevīgāks kļūst dziļurbumu risinājums. Pateicoties iespējai atsūknēt ūdeni no urbuma zemākā punkta, kurš veikts vairāku desmitu metru dziļumā, iespējams iegūt ļoti lēzenas depresijas līknes, nodrošinot nepieciešamo gruntsūdens līmeni ar mazu un retu urbumu skaitu būvlaukumā.