UPRENT speciālistu komanda piedāvā labākos risinājumus industriālo rezervuāru tīrīšanā. Tīrīšana visbiežāk veicama rezervuāros, kas ir piesārņoti ar nogulsnēm, subproduktiem un citām nevajadzīgām cietajām daļiņām, kas nosēdušās laika gaitā, tādējādi ierobežojot tvertņu pilnvērtīgu izmantošanu.

UPRENT tīrīšanas pakalpojumu virzienu izvēles priekšrocības:

 • Pieredze viskozu un abrazīvu šķidrumu pārvietošanā
 • Iespēja atlasīt piemērotāko no 400 sūkņu lielās flotes
 • Plašs aksesuāru un armatūras klāsts
 • Individuāli tehnoloģiskie risinājumi katram projektam
 • Iespēja attīrīt vai separēt izstrādāto šķidrumu

Pirms projekta uzsākšanas inženieri veic visus nepieciešamos aprēķinus, lai precīzi noteiktu labāko tehnisko risinājumu, ar mērķi paveikt darbu pēc iespējas īsākā laikā un ar minimāliem resursiem. Visas iekārtas, kuras UPRENT izmanto savu pakalpojumu sniegšanā, pirms piegādes uz objektu tiek testētas, atbilstoši drošības un vides prasībām.

Galvenie tīrīšanas pakalpojumu virzienu piemēri:

 • Kanalizācijas dūņu pārsūknēšana, tvertņu un baseinu atbrīvošana no materiāla
 • Smilšu un dūņu maisījuma tīrīšana biogāzes tvertnēs
 • Naftas rezervuāru un tankeru tvertņu tīrīšana
 • Industriālās rūpniecības šķidro ražošanas atlikumu savākšana
 • Upju un ezeru gultnes tīrīšana
 • Karjera atbrīvošana no kaļķu, mālu un citu ražošanas procesa laikā iegūtiem nosēdumiem