UPRENT piedāvā dažādus risinājumus kanalizācijas pārsūknēšanai. Atšķirībā no jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūves, veicot rekonstrukcijas darbus jau funkcionējošas lietus ūdens vai fekālās kanalizācijas kolektoros, to plūsmu nav iespējams apstādināt praktisku apsvērumu dēļ – to ir nepieciešams pārsūknēt starp rekonstruējamo posmu punktiem.

UPRENT kanalizācijas pārsūknēšanas risinājumu izvēles priekšrocības:

 • Plūsmas monitorings (reālā laika mērījumu rezultāti)
 • Šķidruma augstuma atzīmes monitorings caurulē vai tvertnē
 • 24/7 uzraudzība un darbu izpilde
 • Sūknēšanas sistēmas hidrauliskās noslodzes simulācija
 • Apjomīgas dažādu diametru un materiālu novadīšanas līnijas opcijas
 • Ātra un dinamiska sistēmas montāža un demontāža

Pārsūknēšanas pilna cikla pasākuma procesu pamatprincipi:

 • Risinājuma definējums – UPRENT komanda, uzklausot klienta vēlmes, piemeklēs efektīvākos risinājumus ar piemērotāko tehniku, pamatojoties uz pieredzi kanalizācijas pārsūknēšanas projektos jau kopš 2010. gada.
 • Pārsūknēšanas sistēmas projektēšana – sistēmas projektēšana pēc nozarē vispārpieņemtiem standartiem un projekta specifikas.
 • Projekta saskaņošana – projekta saskaņošana ar atbildīgajām institūcijām, lai nodrošinātu drošu darba vidi un pārliecinātos par projekta atbilstību.
 • Īss reakcijas laiks – mobilizējot tehniku nekavējoties pēc pieprasījuma, iespējams nodrošināt dinamisku un akurātu sistēmas montāžu un demontāžu arī ārkārtas pārsūknēšanas darbu laikā.
 • Darbu uzraudzība – tiek veikts pastāvīgs iekārtu darbības monitorings gan klātienē, gan attālināti. Nepārtraukti tiek analizēta sistēmas darbība, preventīvi modelējot turpmāko darbību, uzlabojot un optimizējot tehnisko izpildījumu.
Sazināties

+371 20 50 20 70

info@uprent.lv