UPRENT zemessūcēja tehniku izmanto karjeru izstrādē un derīgo izrakteņu ieguvei. Izvērtējot katra klienta vēlmes, objekta specifiku un tehniskās iespējas, piedāvājam efektīvākos risinājumus karjeru izstrādē, attiecīgā derīgā izrakteņa ieguvei un mērķa sasniegšanai.

UPRENT karjeru izstrādes pakalpojuma izvēles priekšrocības:

 • Austrumeiropā lielākā mobilo bagaru flote
 • Iespēja veikt darbus jaunos un iesāktos karjeros, kā arī uzsākt darbību pie “0 atzīme”
 • Elektriskie un hidrauliskie sūkņi, kā arī aksesuāri un uzlabojumi ražības palielināšanai
 • Bagarēšanas iekārtas montāža 8 h laikā, kombinācijā ar īsu mobilizācijas periodu
 • Provizoriska informācija par izstrādātā materiāla apjomiem reālajā laikā izstrādes brīdī

Nodrošinām tehnikas piegādi un operatīvu iekārtu uzstādīšanu, konsultējam un sniedzam rekomendācijas par darba izpildes procesu. Mūsu speciālistu uzkrātā pieredze, zināšanas un prasmes garantē efektīvu karjeru izstrādi un derīgo izrakteņu ieguvi gan viegli pieejamos objektos, gan sarežģītos apstākļos. Veicam darbus ostu, dīķu, ezeru, kanālu, upju akvatoriju, pilsētu ūdens ņemšanas vietu, un piestātņu gultnes padziļināšanā un attīrīšanā no dūņām un citiem nogulsnējumiem.

UPRENT piedāvāto risinājumu izstrādes materiālu piemēri:

 • Smilts un mālsmilts
 • Grants un mazi akmeņi
 • Sapropelis
 • Upju, ezeru un karjeru gultnēs nosēdusies biomasa
 • Ražošanas procesā nostādinātie nosēdumi
 • Industriālās rūpniecības ražošanas procesu subprodukti un pārpalikumi