Spiediena pārbaudes veic sarežģītām inženiertehniskajām būvēm, it īpaši augstspiediena cauruļvadiem un rezervuāriem, pirms to nodošanas ekspluatācijā, lai pārliecinātos par konstrukcijas izturību un spēju ilgstoši strādāt darba spiediena zonā. Paralēli procesa laikā iespējams novērtēt savienojumu kvalitāti un laicīgi pamanīt noplūdes mezglos tos hidrauliski īslaicīgi pārslogojot.

UPRENT spiediena pārbaužu risinājumu izvēles priekšrocības:

 • Spiediena izmaiņu monitorings reālajā laikā testēšanas fāzē
 • Plašs augstspiediena sūkņu un šļūteņu klāsts
 • 24/7 uzraudzība un darbu izpilde
 • Sūknēšanas sistēmas hidrauliskās noslodzes simulācija
 • Sertificēti un precīzi mērinstrumenti
 • Dažādu ķīmisku un abrazīvu elementu noturīgi sūknēšanas risinājumi

Būtiski ir piemeklēt atbilstošu risinājumu, smalki atlasot sūknēšanas staciju un tās saderību ar patērētāju. Svarīgi izvairīties no hidrotrieciena riskiem, savienojumu pārslodzes un nekontrolētiem noplūdes faktoriem, kas var neatgriezeniski sabojāt sistēmu. Pareizi veicot darbus, spējam pārbaudīt sistēmas noturību un pozitīvā gadījumā – apstiprināt tās hermētiskuma pakāpi.

Visbiežāk spiediena pārbaudes aktuālas sekojošos projektos:

 • Lielu rezervuāru noplūžu pārbaudes
 • Tvertņu un cisternu spiediena noturība
 • Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude
 • Noslēgarmatūras darba zonas testi
 • Industriālu skalošanas un mazgāšanas iekārtu pārbaudes
 • Ugunsdzēsības sistēmu pārbaudes