UPRENT nodrošina sausus un pieejamus apstākļus, lai būvniecības darbi noritētu kvalitatīvi un pamatīgi, jo māja sākas no paša galvenā elementa-pamatiem